Nous mètodes per millorar les imatges amb camp de llum (light-field)

Júlia Navarro va defensar la seva tesi el passat 2 de Desembre, en la seva tesi va presentar nous algorismes i mètodes per a l’estimació de la profunditat i en la millora de la resolució que ha estat estudiant en la seva recerca els darrers anys. Una tesi fascinant i innovadora que ha aportat notables millores en el “state of the art”.

La recerca se centra en l’anàlisi i el processament d’imatges light-field. En particular, s’han proposat mètodes nous per analitzar la profunditat, l’increment de la resolució espacial de cada captura, i la generació d’imatges com si haguessin estat captades des de punts de vista desconeguts, amb la qual cosa n’augmenta la resolució angular.

Per resoldre aquests problemes s’han formulat models variacionals nous i també s’han presentat algoritmes basats en tècniques d’aprenentatge profund (deep learning) i xarxes neuronals convolucionals. En tots els problemes tractats, les solucions proposades han estat validades mitjançant una experimentació exhaustiva i els resultats han mostrat ser competitius respecte dels mètodes existents.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Multi-view imaging: depth estimation and enhancement
  • Autor: Júlia Navarro Oliver
  • Programa de doctorat: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
  • Director: Antoni Buades Capó

Data de l’esdeveniment: 10/02/2020

Data de publicació: 10/02/2020