Jornada de Matemàtica Aplicada.

El dia 8 De novembre del 2019 va tenir lloc a la Universitat de les Illes Balear una Jornada de Matemàtica aplicada dedicada als Sistemes Dinàmics i al Tractament d’Imatges organitzada pels grups de SSDD i TAMI de l’IAC3. Aquesta jornada va consistir en un seguit de 6 conferències que van fer-se a la sala 7 de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda de la UIB. Les conferències van ser:

  • 12:00 Armengol Gasull (UAB) << Paradoxes de Parrondo dinàmiques>>
  • 13:00-13:55 Catalina Sbert i Joan Duran (UIB) << Filtratge condicionat a la vida variacional d’en Tomeu >>
  • 15:30-16:00 Joan Torregrossa (UAB) <<Cicles límit petits en camps polinomials definits a trossos>>
  • 16:00-16:30 Rafel Prohens (UIB) <<Equacions diferencial discontínues>>
  • 16:30-17:20 Antoni Buades (UIB) <<A. Buades, B. Coll, J.M Morel, “NL-means and more>>
  • 18:00-18:30 Jaume LLibres (UAB) << Els sistemes diferencials Polinomials quadràtics i cúbics a R^2 i la fórmula d’Euler Jacobi>>