IAC3 celebra el Dia Internacional de la Dona donant visibilitat a les seves membres.

Photo credit: Antonio Costa

Avui, dia 8 de Març, es celebra el Dia Internacional de la Dona, una data molt important per recordar la lluita històrica de les dones per a la igualtat de drets. En aquest context des de l’IAC3 es vol destacar la necessitat i el seu compromís en la promoció de la igualtat en la recerca científica i acadèmica.

Actualment, en l’institut les dones representen un 24% del total dels membres i un 28 % d’estudiants de doctorat i treballarem perquè aquest percentatge vagi pujant. D’altra banda, estam molt contents d’anunciar que dins dels membres d’investigadors postdoctorals aquest percentatge augmenta fins a situar-se al 46%.