El projecte d’I+D+i 2020 “PROCESOS DINAMICOS EN LA ATMOSFERA SOLAR” ha estat sel·leccionat per sortir dins les notícies destacades de l’Agencia Estatal d’Investigació

El projecte del grup de física solar que compte al capdavant amb Ramón Oliver i Manuel Luna com a investigadors principals ha estat sel·leccionat per l’Agència Estatal d’Investigació per a sortir dins de les notícies destacades del seu portal.

El projecte, que està finançat per aquesta agència, preten emprar simulacions numèriques per a estudiar l’atmosfera del Sol. Els investigadors se centren en l’escalfament cromosfèric i coronal, les oscil·lacions de protuberàncies solars i altres fenòmens atmosfèrics del Sol. Un dels principals objectius és entendre millor els mecanismes físics que estan darrere l’escalfament de la corona solar a través d’ones generades en capes inferiors més denses i com es transforma l’energia de les ones en calor. Els investigadors utilitzaran codi numèric open source que incorporarà el mètode de malla adaptativa per a resoldre amb detall les múltiples escales espacials que apareixen durant el desenvolupament de la turbulència. La recerca també té implicacions per al disseny de reactors de fusió nuclear.